Waarom een EnergieLabel?

In het kader van de Europese richtlijn (de EPBD) moet elke woning en/of utiliteitsgebouw die gebouwd, verkocht of opnieuw verhuurd wordt voorzien zijn van een EnergieLabel. Per 1 januari 2021 is de NTA8800 ingegaan. Deze is vastgelegd in de ISSO 75.1 methode 2020. Op het energielabel staan de BENG indicatoren vermeld waarmee de energetische kwaliteit van het gebouw wordt weergegeven. Daarnaast worden enkele globale energiebesparende maatregelen aangegeven om uw gebouw energiezuiniger te maken.

De gebouweigenaar is verplicht om een geldig EnergieLabel van het gebouw in zijn bezit te hebben. Het ontbreken van een EnergieLabel op een gebouw kan leiden tot boete oplegging vanuit de overheid. Deze boetes liegen er niet om en kunnen oplopen tot bedragen in de orde van € 870,- per gebouw. Het EnergieLabel dient te worden opgesteld door een gediplomeerd Energie Prestatie Adviseur Utiliteit conform de regelgeving en richtlijnen vastgelegd in de BRL-9500 en ISSO 75.1.

Prijzen Energielabels Utiliteit

De kostprijs voor het opstellen van een energielabel is afhankelijk van het aantal m2 BVO. Als richtlijn kunt u het volgende aanhouden:

Gebouwen van 50 t/m 100 m2:                    €  495,-

Gebouwen van 101 t/m 250 m2:                  €  570,-

Gebouwen van 251 t/m 500 m2:                  €  650,-

Gebouwen van 501 t/m 1000 m2:                €  775,-

Gebouwen van 1001 t/m 1500 m2:               €  875,-

Gebouwen van 1501 t/m 2000 m2:               €  975,-

Gebouwen van meer dan 2000 m2:             offerte aanvraag

Alle prijzen zijn inclusief afmeldkosten echter exclusief reiskosten en B.T.W.

Wanneer u meerdere gebouwen in een overeenkomst wil opdragen, wordt er een kortingsstaffel gehanteerd.

Stappenplan EnergieLabel: